grafické štúdio

Grafický design je dôležitý pre komunikáciu s divákmi, návštevníkmi, čitateľmi, užívateľmi, poslucháčmi, vplyvnými ľuďmi, príslušníkmi širokej verejnosti, komunitami, spolupracovníkmi a klientmi. Kreatívna grafika zastrešuje služby akými sú korporačná identita, tvorba loga, tvorba bannerov, design tlačovín a všetko ostatné súvisiace s grafickým designom. Reklamná grafika je nástroj, ktorý dokáže výrazne zvýšiť reklamný účinok, je dôležitým "obalom" pre naše reklamné ponuky a posolstvá.
Kreatívna komunikácia
- tvorba image značky (logo, grafický štýl, layout,
- vytvorenie design manuálu pre potreby zadávateľa…)
- návrhy kreatívnych riešení a kompletných kampaní
- kampane zamerané na podporu predaja
- imageové kampane určené na podporu a stanovenie či
- upevnenie jej miesta na trhu

DTP
- predtlačová príprava, adaptácia tlačovín,
- osvit skenovanie a úprava fotografií