stratégie

Spôsob zamerania energie a zdrojov na priebeh akcie, ktorá môže viesť k zvýšeniu predaja a dominancie na trhu. Kombinuje propagáciu, distribúciu, riadenie vzťahov a iné prvky, určuje marketingové ciele, a vysvetľuje, akým spôsobom budú dosiahnuté, ideálne v stanovenej lehote. Určuje výber cieľových segmentov trhu, directmarketingové nástroje a prideľovanie zdrojov.
Pri tvorbe stratégie sa zameriavame na nasledujúce otázky:

1. Koho chceme osloviť?

2. Aké miesto máme vyhradené v mysli potenciálneho zákazníka?

3. Aké miesto v mysli zákazníka obsadila konkurencia?

4. Aké miesto by sme radi získali v mysli zákazníka?

5. Čo sľúbime zákazníkovi?

6. Aký máme dôkaz na presvedčenie posolstva?